Pagina's

Tips van kinderen voor kinderen

Heb jij dyslexie? Dan heb je vast al dingen ontdekt die handig zijn om met dyslexie om te gaan. Of heb je dingen die je andere kinderen met dyslexie wel zou willen vertellen om hen aan te moedigen. Vul deze in op het contactformulier. Dan zetten we die ook op deze site.

Deze tips gaven kinderen aan elkaar:

  • Kom op voor jezelf. Als iets moeilijk is moet je het gewoon vragen.
  • Lees leuke boeken
  • Geef het niet op!!!
  • Doe je spreekbeurt aan de hand van tekeningetjes. Dan hoef je geen woorden op te schrijven.
  • ‘Snel’ gaat fout, ‘langzaam’ gaat goed!

Tips voor meer leesplezier

Uit onderzoek is gebleken dat  het maken van ‘leeskilometers’ de beste manier is om beter te worden in lezen. Maar als lezen niet leuk is, is dat lastig.  Als ouder kun je je kind helpen om meer leesplezier te krijgen.

Drie tips voor meer leesplezier:

  • Kies leuke boeken
  • Lees je kind voor
  • Oefen letters spelenderwijs

Kies leuke boeken  
Als kinderen zelf mogen uitkiezen wat ze gaan lezen, geeft dit vaak meer leesplezier. Betrek je kind van jongs af aan bij het uitkiezen van boeken. Leg boeken die je kind minder leuk vindt aan de kant. Veel kinderen willen, als ze een boek leuk vinden vaak nog een zelfde soort boek lezen. Dat kan bijvoorbeeld door boeken te kiezen die in een serie zijn uitgegeven, zoals de serie ‘Koen kampioen’ of boeken uit de ‘Geronimo’ reeks. De openbare bibliotheek is een hele goed bron voor veel mooie (prenten)boeken.

Lees je kind voor
Door het voorlezen van mooie (prenten)boeken ontdekt een kind dat boeken leuk kunnen zijn.  En natuurlijk helpt het wanneer je als ouder er dagelijks een fijn leesmoment van weet te maken.

Meer lezen..

Voorlezen is nuttig en plezierig, maar noodzakelijk voor kinderen die moeite met lezen hebben.
Ouders die hun kinderen voorlezen,helpen hen zich te ontwikkelen. Hun woordenschat breidt uit en ze krijgen ‘grip’ op de wereld om hun heen. Een goede woordenschat en goed begrijpend lezen zijn de twee vaardigheden die de basis vormen voor schoolsucces.

Letters spelenderwijs oefenen
Letters zijn de bouwstenen van woorden en dus van het kunnen lezen. Kinderen die lezen moeilijk vinden, hebben meestal de letters en bijbehorende klanken nog niet goed geautomatiseerd. Vooral de lettertekens b, eu, ui, ei  en ie zijn vaak lastig. Daar moet vooral extra mee geoefend worden in groep 3, maar voor sommige kinderen ook nog in groep 4 of 5. Spelenderwijs letters oefenen werkt vele malen effectiever. Daar zijn allerlei leuke spellen voor in de handel. Met het letterspel Hebbes worden alle letters systematisch herhaald en kan het accent gelegd worden op de meest lastige letters.

Leren lezen en spellen

Lezen en spellen zijn noodzakelijke vaardigheden die je moet leren om in onze geletterde maatschappij goed te kunnen functioneren. Het is niet een ontwikkeling die vanzelf op gang komt, maar kinderen hebben daarbij hulp nodig. Vergelijk het met leren fietsen. Alle kinderen moeten dat leren, maar sommigen hebben langer dan anderen zijwieltjes nodig of een ernaast rennende ouder.

Als leren lezen niet lukt of meer moeite kost kan dat een flinke knauw geven aan het zelfvertrouwen. Voor ouders is het soms ook een schok en teleurstelling. In groep 2 kon je kind toch prima meekomen?  Andere ouders zijn niet verbaasd omdat dyslexie in de familie voorkomt. Of er waren in groep 2 al signalen die wezen op mogelijke problemen. Maar een moeilijke start met lezen en spellen betekent niet altijd dat er dyslexie aan ten grondslag ligt.

Meer lezen..

Wanneer je signalen van school krijgt dat het lezen niet goed op gang komt, is het goed om zo vlug mogelijk te beginnen met extra oefenen, ook thuis. Op die manier loopt de achterstand niet te veel op en kan voorkomen worden dat je kind zijn zelfvertrouwen verliest met soms verstrekkende gevolgen zoals een hekel aan school, faalangst, teruggetrokken of lastig gedrag. In groep 3 kun je thuis je kind helpen door bijvoorbeeld de letters extra te oefenen en regelmatig samen hardop lezen. Dat geeft je kind een enorme steun in de rug.

Soms blijkt dat ondanks veel oefenen en extra hulp op school het lezen niet (goed genoeg) op gang komt en ook spelling  problemen geeft. Aarzel in dat geval niet om daar op school over te praten en te vragen hoe je het beste kunt helpen. Eventueel kan er in een volgend stadium een onderzoek aangevraagd worden om de oorzaak te achterhalen. Vaak geeft het je kind en jezelf heel veel rust als jullie weten dat de oorzaak dyslexie is en dat het niet ’dom’ is.