Pagina's

Leren omgaan met dyslexie

Kinderen bij wie dyslexie is vastgesteld kunnen daar emotioneel veel last van hebben. Ze ervaren dat ze minder goed zijn dan hun klasgenoten ondanks extra hard werken, dat ze vaak het laatst klaar zijn, spellingregels vergeten en niet hardop durven te lezen in de klas. Niet zelden denken ze negatief over hun capaciteiten en ervaren ze dat ze dom zijn. Of ze krijgen dat te horen van klasgenoten.  Dit doet het zelfvertrouwen geen goed en kinderen kunnen er zelfs door in de put raken of faalangst ontwikkelen.

Het helpt kinderen meestal als ze meer gaan begrijpen over wat dyslexie is en waar hun lees- en spellingproblemen vandaan komen. Ook helpt het hen vaak als ze horen dat er veel meer kinderen zijn die er last van hebben. Wanneer kinderen grip krijgen op hoe ze ermee om kunnen gaan, zie je vaak dat het zelfvertrouwen terug komt en zelfs dat ze beter accepteren dat ze dyslexie hebben.

Woordbalans biedt een korte training aan van vijf sessies om te leren omgaan met dyslexie. Middels een verhaal, filmpjes, het spel ‘Rondje dyslexie, een hele toer’,  gesprek en oefeningen thuis, wordt er ingegaan op  wat dyslexie is, wat het met je doet en worden de vragen van het kind zelf besproken. Ouders worden heel direct betrokken bij deze training. Deze training kan ook in kleine groepjes gegeven worden. Aanmelden kan via het contactformulier.

Spelling

Spellen is het correct schrijven van woorden en zinnen. Lezen en spellen hebben met elkaar te maken. Bij lezen zie je lettertekens die je moet uitspreken, verklanken. Bij spelling is dat net andersom  Bij spelling hoor je klanken die je moet omzetten naar geschreven taal.

Bij veel kinderen steken spellingproblemen soms al in groep 3 de kop op maar meestal vanaf groep 4.

In groep 3 is spellen gekoppeld aan het leren lezen. De te schrijven woorden zijn dan nog  voor het overgrote deel klankzuiver. Dat betekent dat je opschrijft wat je hoort. Kinderen die moeite hebben met het horen van de juiste klanken en het koppelen van die klanken aan het juiste letterteken, zullen met die klankzuivere woorden problemen ondervinden. Ook hierbij is het van belang om de klanken en letters regelmatig te oefenen. Dat kan thuis bijvoorbeeld met het letterspel ‘Hebbes’.

Meer lezen..

Vanaf groep 4 wordt spelling uitgebreid met woorden die je net even anders schrijft dan je ze hoort,  denk bijvoorbeeld aan een woord als haai. Je hoort een j maar schrijft een i. Daarnaast zijn er regels hoe je bepaalde woorden moet schrijven (bijvoorbeeld hond met een d) en woorden die je gewoon moet ‘weten’ (het woord ‘trein’: Welke ei moet je gebruiken?).

Voor ouders is het helpen met spelling meestal wat lastiger. Hoe leren ze het op school aan? Welke regels en methode gebruiken ze hierbij.

Vraag op school  of en hoe je kunt helpen met spelling. Vraag vooral naar de gehanteerde hulpregeltjes en vraag uitleg als je die niet begrijpt. Het is belangrijk dat je thuis dezelfde manier van werken hanteert.

Handleiding spellen
Het spellingproces is voor veel kinderen lastig. Daarom helpt het om dit proces te begeleiden. Je zou het de handleiding van goed spellen kunnen noemen. Leer je kind de volgende stappen wanneer je thuis helpt met het spellen van woorden (dicteer per woord):

  • Luister naar het woord en zeg het na (heb je het goed verstaan?)
  • Verdeel/hak het woord in klanken (heb je alle klanken gezegd?)
  • Schrijf de klanken achter elkaar op
  • Lees wat er staat. Klopt het?

Wanneer je kind bij stap 3 moeite heeft met bedenken welke tekens horen bij de klanken kan een klankenschema uitkomst bieden. Druk (verkleind) af op stevig papier, seal het eventueel en leg het voor je kind op tafel wanneer je spellingwoorden oefent. Je kind kan dan steeds even kijken welke letter(s) het nodig heeft. Op deze wijze slijpen de lettertekens die bij de klanken horen beter in.

Het laten overschrijven van de te oefenen woorden helpt veel minder goed. In dat geval doorloopt het kind het bovenstaande proces niet. En besef dat je kind tijdens het dictee op school  de woorden ook auditief aangeboden krijgt.