Pagina's

Spelling

Spellen is het correct schrijven van woorden en zinnen. Lezen en spellen hebben met elkaar te maken. Bij lezen zie je lettertekens die je moet uitspreken, verklanken. Bij spelling is dat net andersom  Bij spelling hoor je klanken die je moet omzetten naar geschreven taal.

Bij veel kinderen steken spellingproblemen soms al in groep 3 de kop op maar meestal vanaf groep 4.

In groep 3 is spellen gekoppeld aan het leren lezen. De te schrijven woorden zijn dan nog  voor het overgrote deel klankzuiver. Dat betekent dat je opschrijft wat je hoort. Kinderen die moeite hebben met het horen van de juiste klanken en het koppelen van die klanken aan het juiste letterteken, zullen met die klankzuivere woorden problemen ondervinden. Ook hierbij is het van belang om de klanken en letters regelmatig te oefenen. Dat kan thuis bijvoorbeeld met het letterspel ‘Hebbes’.

Meer lezen..

Vanaf groep 4 wordt spelling uitgebreid met woorden die je net even anders schrijft dan je ze hoort,  denk bijvoorbeeld aan een woord als haai. Je hoort een j maar schrijft een i. Daarnaast zijn er regels hoe je bepaalde woorden moet schrijven (bijvoorbeeld hond met een d) en woorden die je gewoon moet ‘weten’ (het woord ‘trein’: Welke ei moet je gebruiken?).

Voor ouders is het helpen met spelling meestal wat lastiger. Hoe leren ze het op school aan? Welke regels en methode gebruiken ze hierbij.

Vraag op school  of en hoe je kunt helpen met spelling. Vraag vooral naar de gehanteerde hulpregeltjes en vraag uitleg als je die niet begrijpt. Het is belangrijk dat je thuis dezelfde manier van werken hanteert.

Handleiding spellen
Het spellingproces is voor veel kinderen lastig. Daarom helpt het om dit proces te begeleiden. Je zou het de handleiding van goed spellen kunnen noemen. Leer je kind de volgende stappen wanneer je thuis helpt met het spellen van woorden (dicteer per woord):

  • Luister naar het woord en zeg het na (heb je het goed verstaan?)
  • Verdeel/hak het woord in klanken (heb je alle klanken gezegd?)
  • Schrijf de klanken achter elkaar op
  • Lees wat er staat. Klopt het?

Wanneer je kind bij stap 3 moeite heeft met bedenken welke tekens horen bij de klanken kan een klankenschema uitkomst bieden. Druk (verkleind) af op stevig papier, seal het eventueel en leg het voor je kind op tafel wanneer je spellingwoorden oefent. Je kind kan dan steeds even kijken welke letter(s) het nodig heeft. Op deze wijze slijpen de lettertekens die bij de klanken horen beter in.

Het laten overschrijven van de te oefenen woorden helpt veel minder goed. In dat geval doorloopt het kind het bovenstaande proces niet. En besef dat je kind tijdens het dictee op school  de woorden ook auditief aangeboden krijgt.

Leren lezen en spellen

Lezen en spellen zijn noodzakelijke vaardigheden die je moet leren om in onze geletterde maatschappij goed te kunnen functioneren. Het is niet een ontwikkeling die vanzelf op gang komt, maar kinderen hebben daarbij hulp nodig. Vergelijk het met leren fietsen. Alle kinderen moeten dat leren, maar sommigen hebben langer dan anderen zijwieltjes nodig of een ernaast rennende ouder.

Als leren lezen niet lukt of meer moeite kost kan dat een flinke knauw geven aan het zelfvertrouwen. Voor ouders is het soms ook een schok en teleurstelling. In groep 2 kon je kind toch prima meekomen?  Andere ouders zijn niet verbaasd omdat dyslexie in de familie voorkomt. Of er waren in groep 2 al signalen die wezen op mogelijke problemen. Maar een moeilijke start met lezen en spellen betekent niet altijd dat er dyslexie aan ten grondslag ligt.

Meer lezen..

Wanneer je signalen van school krijgt dat het lezen niet goed op gang komt, is het goed om zo vlug mogelijk te beginnen met extra oefenen, ook thuis. Op die manier loopt de achterstand niet te veel op en kan voorkomen worden dat je kind zijn zelfvertrouwen verliest met soms verstrekkende gevolgen zoals een hekel aan school, faalangst, teruggetrokken of lastig gedrag. In groep 3 kun je thuis je kind helpen door bijvoorbeeld de letters extra te oefenen en regelmatig samen hardop lezen. Dat geeft je kind een enorme steun in de rug.

Soms blijkt dat ondanks veel oefenen en extra hulp op school het lezen niet (goed genoeg) op gang komt en ook spelling  problemen geeft. Aarzel in dat geval niet om daar op school over te praten en te vragen hoe je het beste kunt helpen. Eventueel kan er in een volgend stadium een onderzoek aangevraagd worden om de oorzaak te achterhalen. Vaak geeft het je kind en jezelf heel veel rust als jullie weten dat de oorzaak dyslexie is en dat het niet ’dom’ is.

OVER WOORDBALANS

OVER WOORDBALANS

Woordbalans wordt vormgegeven door Site van der Gugten; moeder, leerkracht, remedial teacher en dyslexiespecialist.

Site volgde de dyslexiespecialistenopleiding bij Fontis. In Leusden is Site betrokken geweest bij het opzetten van een leescentrum (OZC Voila). Acht jaar lang heeft Site vele leerlingen met lees- en spellingproblemen  met goede resultaten mogen begeleiden. Site is tevens mede-behandelaar in de dyslexiezorg geweest via Eduniek (later de CED-groep)  totdat vorig jaar bekend werd dat dyslexiespecialisten-masterplus niet langer bevoegd zijn om kinderen via de basiszorgverzekering te behandelen.

Site zat als zevenjarige dagelijks samen met haar moeder aan de eettafel een paar bladzijden hardop te lezen om de vaardigheid van lezen op te pakken. Door deze levendige herinnering heeft Site geleerd dat leren lezen geen sinecure is. Site is nu een vlotte lezer die graag dikke pillen leest. Site is moeder van drie nu volwassen kinderen die ze met veel plezier van jongs af aan heeft voorgelezen. Ze hoopt dat binnen niet al te lange tijd voor haar kleinkind te mogen doen.

</p>
<p><center>Site van der Gugten</center>

Site van der Gugten

Meer lezen..

Site volgde met veel enthousiasme de Pedagogische Academie Mariënburg in Leeuwarden. Als jonge leerkracht in Driebergen heeft Site zesjarigen mogen begeleiden bij het leren lezen. Daar waren ook kinderen bij die lezen niet zomaar leerden. Er was toen nog veel minder bekend over hoe daar mee om te gaan.

Uit interesse om kinderen met leermoeilijkheden te helpen is Site de opleiding  voor remedial teacher gaan doen evenals de opleiding voor intern begeleider (SON). Site heeft vele jaren gewerkt in het onderwijs als remedial teacher, rugzakbegeleider en intern begeleider op basisscholen in Achterveld en Leusden.

Gecertificeerd door de CED-groep en bekwaam door opleiding en ervaring zet Site zich in voor kinderen die lezen en spellen gewoon lastig vinden en er van balen dat ze zo veel moeten oefenen.

Site streeft ernaar dat kinderen die onder haar hoede komen voldoende tools krijgen om beter om te gaan met hun lees- en spellingproblematiek. Het is een genot om te zien dat deze kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, meer plezier in lezen krijgen en zienderogen beter in balans komen.