Pagina's

REMEDIAL TEACHING

Woordbalans is een praktijk voor remedial teaching gespecialiseerd in lees- en spellingproblematiek. Remedial teaching is bedoeld om kinderen extra ondersteuning te bieden bij bepaalde leerproblemen. Deze hulp wordt op maat gegeven en doelgericht.

Woordbalans geeft hulp op drie gebieden: lezen en/of spellen en/of omgaan met dyslexie.

Woordbalans biedt hulp aan:

  • Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 van de basisschool.
  • Kinderen die lees- en/of spellingproblemen hebben (er hoeft geen sprake van dyslexie te zijn).
  • Kinderen waarvan vermoed wordt dat er sprake is van (ernstige) dyslexie, maar die nog niet voldoende geoefend hebben om vast te stellen of er sprake is van hardnekkigheid. Wanneer een kind ondanks extra oefening weinig vooruit gaat is er mogelijk sprake van dyslexie.  Als dat blijkt kan een kind in aanmerking komen voor een onderzoek  en eventueel voor een traject waarbij onderzoek en behandeling vergoed worden door de basiszorgverzekeraar.
  • Kinderen bij wie de diagnose dyslexie is vastgesteld, maar niet in aanmerking komen voor door de basiszorgverzekering vergoede dyslexiezorg.
  • Kinderen die al een traject van vergoede dyslexiezorg achter de rug hebben maar nog een steuntje in de rug nodig hebben, meestal in de bovenbouw en/of als voorbereiding op de middelbare school.
  • Kinderen die meer willen begrijpen wat dyslexie is en hoe je er mee om kunt gaan.

Hoe werkt Woordbalans?
Woordbalans stelt het kind en wat het kind nodig heeft centraal. Dit doen we in samenwerking met ouders en zo mogelijk school. De samenwerking in de driehoek ouders, school en begeleider komt het kind ten goede. Daarom vraagt Woordbalans altijd toestemming aan ouders om contact op te mogen nemen met de school.

De hulp wordt op maat gegeven. Er wordt gestart met een intakegesprek met ouder(s), een informatief gesprek met de school en een gesprek en startonderzoek met het kind. Op grond daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld wat met ouders wordt besproken. Een plan van aanpak duurt 12 weken. De laatste keer volgt een evaluatieonderzoek.

Begeleiding van Woordbalans vindt één keer in de week plaats. Indien mogelijk onder schooltijd en bij voorkeur op de school van het kind (in de regio Woudenberg, Leusden en Amersfoort). Dat betekent dat het kind er geen extra tijd aan kwijt is, ouders hun kind niet onder schooltijd hoeven brengen en halen (naar Woudenberg) en er goed contact en afstemming met de school kan zijn. Het kind krijgt een aantal opdrachten mee om in de week thuis te oefenen.

Aanmelden
Ouders melden aan met behulp van het aanmeldingsformulier dat aangevraagd kan worden via het contactformulier of via info@woordbalans.nl.

Wilt u meer weten over de kosten. Neem contact op via het contactformulier voor de tarieven.

INFORMATIE

INFORMATIE
Woordbalans geeft op hulp op van terrein van lezen en spellen.  Daarnaast wil Woordbalans ook helpen bij het omgaan met dyslexie en acceptatie ervan. Op deze bladzijde is beknopte informatie te vinden over lezen en spellen. Er zijn tips te vinden hoe je je kind kunt helpen en een letterspel om letters te oefenen. Ook zijn er tips van kinderen voor kinderen. Als je meer wilt weten over welke hulp Woordbalans kan bieden, klik op  REMEDIAL TEACHING

OVER WOORDBALANS

OVER WOORDBALANS

Woordbalans wordt vormgegeven door Site van der Gugten; moeder, leerkracht, remedial teacher en dyslexiespecialist.

Site volgde de dyslexiespecialistenopleiding bij Fontis. In Leusden is Site betrokken geweest bij het opzetten van een leescentrum (OZC Voila). Acht jaar lang heeft Site vele leerlingen met lees- en spellingproblemen  met goede resultaten mogen begeleiden. Site is tevens mede-behandelaar in de dyslexiezorg geweest via Eduniek (later de CED-groep)  totdat vorig jaar bekend werd dat dyslexiespecialisten-masterplus niet langer bevoegd zijn om kinderen via de basiszorgverzekering te behandelen.

Site zat als zevenjarige dagelijks samen met haar moeder aan de eettafel een paar bladzijden hardop te lezen om de vaardigheid van lezen op te pakken. Door deze levendige herinnering heeft Site geleerd dat leren lezen geen sinecure is. Site is nu een vlotte lezer die graag dikke pillen leest. Site is moeder van drie nu volwassen kinderen die ze met veel plezier van jongs af aan heeft voorgelezen. Ze hoopt dat binnen niet al te lange tijd voor haar kleinkind te mogen doen.

</p>
<p><center>Site van der Gugten</center>

Site van der Gugten

Meer lezen..

Site volgde met veel enthousiasme de Pedagogische Academie Mariënburg in Leeuwarden. Als jonge leerkracht in Driebergen heeft Site zesjarigen mogen begeleiden bij het leren lezen. Daar waren ook kinderen bij die lezen niet zomaar leerden. Er was toen nog veel minder bekend over hoe daar mee om te gaan.

Uit interesse om kinderen met leermoeilijkheden te helpen is Site de opleiding  voor remedial teacher gaan doen evenals de opleiding voor intern begeleider (SON). Site heeft vele jaren gewerkt in het onderwijs als remedial teacher, rugzakbegeleider en intern begeleider op basisscholen in Achterveld en Leusden.

Gecertificeerd door de CED-groep en bekwaam door opleiding en ervaring zet Site zich in voor kinderen die lezen en spellen gewoon lastig vinden en er van balen dat ze zo veel moeten oefenen.

Site streeft ernaar dat kinderen die onder haar hoede komen voldoende tools krijgen om beter om te gaan met hun lees- en spellingproblematiek. Het is een genot om te zien dat deze kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, meer plezier in lezen krijgen en zienderogen beter in balans komen.