Pagina's

Leren omgaan met dyslexie

Kinderen bij wie dyslexie is vastgesteld kunnen daar emotioneel veel last van hebben. Ze ervaren dat ze minder goed zijn dan hun klasgenoten ondanks extra hard werken, dat ze vaak het laatst klaar zijn, spellingregels vergeten en niet hardop durven te lezen in de klas. Niet zelden denken ze negatief over hun capaciteiten en ervaren ze dat ze dom zijn. Of ze krijgen dat te horen van klasgenoten.  Dit doet het zelfvertrouwen geen goed en kinderen kunnen er zelfs door in de put raken of faalangst ontwikkelen.

Het helpt kinderen meestal als ze meer gaan begrijpen over wat dyslexie is en waar hun lees- en spellingproblemen vandaan komen. Ook helpt het hen vaak als ze horen dat er veel meer kinderen zijn die er last van hebben. Wanneer kinderen grip krijgen op hoe ze ermee om kunnen gaan, zie je vaak dat het zelfvertrouwen terug komt en zelfs dat ze beter accepteren dat ze dyslexie hebben.

Woordbalans biedt een korte training aan van vijf sessies om te leren omgaan met dyslexie. Middels een verhaal, filmpjes, het spel ‘Rondje dyslexie, een hele toer’,  gesprek en oefeningen thuis, wordt er ingegaan op  wat dyslexie is, wat het met je doet en worden de vragen van het kind zelf besproken. Ouders worden heel direct betrokken bij deze training. Deze training kan ook in kleine groepjes gegeven worden. Aanmelden kan via het contactformulier.

REMEDIAL TEACHING

Woordbalans is een praktijk voor remedial teaching gespecialiseerd in lees- en spellingproblematiek. Remedial teaching is bedoeld om kinderen extra ondersteuning te bieden bij bepaalde leerproblemen. Deze hulp wordt op maat gegeven en doelgericht.

Woordbalans geeft hulp op drie gebieden: lezen en/of spellen en/of omgaan met dyslexie.

Woordbalans biedt hulp aan:

  • Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 van de basisschool.
  • Kinderen die lees- en/of spellingproblemen hebben (er hoeft geen sprake van dyslexie te zijn).
  • Kinderen waarvan vermoed wordt dat er sprake is van (ernstige) dyslexie, maar die nog niet voldoende geoefend hebben om vast te stellen of er sprake is van hardnekkigheid. Wanneer een kind ondanks extra oefening weinig vooruit gaat is er mogelijk sprake van dyslexie.  Als dat blijkt kan een kind in aanmerking komen voor een onderzoek  en eventueel voor een traject waarbij onderzoek en behandeling vergoed worden door de basiszorgverzekeraar.
  • Kinderen bij wie de diagnose dyslexie is vastgesteld, maar niet in aanmerking komen voor door de basiszorgverzekering vergoede dyslexiezorg.
  • Kinderen die al een traject van vergoede dyslexiezorg achter de rug hebben maar nog een steuntje in de rug nodig hebben, meestal in de bovenbouw en/of als voorbereiding op de middelbare school.
  • Kinderen die meer willen begrijpen wat dyslexie is en hoe je er mee om kunt gaan.

Hoe werkt Woordbalans?
Woordbalans stelt het kind en wat het kind nodig heeft centraal. Dit doen we in samenwerking met ouders en zo mogelijk school. De samenwerking in de driehoek ouders, school en begeleider komt het kind ten goede. Daarom vraagt Woordbalans altijd toestemming aan ouders om contact op te mogen nemen met de school.

De hulp wordt op maat gegeven. Er wordt gestart met een intakegesprek met ouder(s), een informatief gesprek met de school en een gesprek en startonderzoek met het kind. Op grond daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld wat met ouders wordt besproken. Een plan van aanpak duurt 12 weken. De laatste keer volgt een evaluatieonderzoek.

Begeleiding van Woordbalans vindt één keer in de week plaats. Indien mogelijk onder schooltijd en bij voorkeur op de school van het kind (in de regio Woudenberg, Leusden en Amersfoort). Dat betekent dat het kind er geen extra tijd aan kwijt is, ouders hun kind niet onder schooltijd hoeven brengen en halen (naar Woudenberg) en er goed contact en afstemming met de school kan zijn. Het kind krijgt een aantal opdrachten mee om in de week thuis te oefenen.

Aanmelden
Ouders melden aan met behulp van het aanmeldingsformulier dat aangevraagd kan worden via het contactformulier of via info@woordbalans.nl.

Wilt u meer weten over de kosten. Neem contact op via het contactformulier voor de tarieven.