Spellinghulp wordt op maat gegeven en zo dicht mogelijk bij de spellingmethode van school. Zo worden er geen nieuwe regels aangeleerd. De regels die op school gehanteerd worden dienen als basis om een stapje verder te komen.

Spellinghulp wordt aangeboden op meerdere niveaus.

  • Basis van spelling: oefenen van klanken en letters en vooral de moeilijke letters bijvoorbeeld de b,ui en eu. Daarnaast hulp bij de stappen die gemaakt moeten worden om een gesproken woord goed op te kunnen schrijven. Gestart wordt met woorden die je schrijft zoals je ze hoort.
  • Leren schrijven van niet-klankzuivere eenlettergrepige woorden, woorden die volgens een regel geschreven moeten worden en woorden die je moet inprenten.
  • Leren schrijven van niet-klankzuivere meerlettergrepige woorden.
  • Toepassen van spellingregels in langere woorden, op zinsniveau en in zelfgeschreven teksten.
  • Leren gebruiken van compenserende software met tekstverwerker.
Tags: , , , , , ,