Kinderen bij wie dyslexie is vastgesteld kunnen daar emotioneel veel last van hebben. Ze ervaren dat ze minder goed zijn dan hun klasgenoten ondanks extra hard werken, dat ze vaak het laatst klaar zijn, spellingregels vergeten en niet hardop durven te lezen in de klas. Niet zelden denken ze negatief over hun capaciteiten en ervaren ze dat ze dom zijn. Of ze krijgen dat te horen van klasgenoten.  Dit doet het zelfvertrouwen geen goed en kinderen kunnen er zelfs door in de put raken of faalangst ontwikkelen.

Het helpt kinderen meestal als ze meer gaan begrijpen over wat dyslexie is en waar hun lees- en spellingproblemen vandaan komen. Ook helpt het hen vaak als ze horen dat er veel meer kinderen zijn die er last van hebben. Wanneer kinderen grip krijgen op hoe ze ermee om kunnen gaan, zie je vaak dat het zelfvertrouwen terug komt en zelfs dat ze beter accepteren dat ze dyslexie hebben.

Woordbalans biedt een korte training aan van vijf sessies om te leren omgaan met dyslexie. Middels een verhaal, filmpjes, het spel ‘Rondje dyslexie, een hele toer’,  gesprek en oefeningen thuis, wordt er ingegaan op  wat dyslexie is, wat het met je doet en worden de vragen van het kind zelf besproken. Ouders worden heel direct betrokken bij deze training. Deze training kan ook in kleine groepjes gegeven worden. Aanmelden kan via het contactformulier.

Tags: , , , , ,