1 lezen is leuk versie 2

Woordbalans, beter lezen en spellen, grip op dyslexie!

WELKOM BIJ WOORDBALANS
Als het lezen en schrijven van woorden onverwacht lastig blijkt, kunnen kinderen behoorlijk uit evenwicht raken. Het kan het zelfvertrouwen aantasten en het vele extra oefenen kan heel belastend zijn. Ook ouders  kunnen gefrustreerd raken en zich afvragen hoe ze hun kind het beste kunnen helpen om weer in balans te komen.

Ongeveer 10% van de kinderen op school hebben moeite met lezen en spellen. Bij ongeveer 3- 6% van de kinderen is de oorzaak dyslexie variërend van lichte tot ernstige dyslexie.

Woordbalans  is een praktijk voor remedial teaching gespecialiseerd in lees- en spellingproblematiek. Woordbalans wil kinderen helpen om  lezen en spellen beter onder de knie te krijgen, meer leesplezier te krijgen en zonodig meer inzicht te krijgen in wat dyslexie is en wat het voor henzelf betekent. Door (kleine) successen te boeken en meer grip te krijgen op de oorzaak van de lees- en spellingproblematiek,  ervaren veel kinderen weer meer zelfvertrouwen en kunnen ze zich vrijer in het leven bewegen. En daardoor weer meer in balans komen.

Leeshulp

Leeshulp kan bestaan uit het oefenen met letters, woorden en teksten. Daarnaast bestaat de hulp uit inzicht geven op welke manier het kind leest, welke soort fouten het maakt en hoe dat verbeterd kan worden Lees meer..

Spellinghulp

Spellinghulp wordt op maat gegeven en zo dicht mogelijk bij de spellingmethode van school. Zo worden er geen nieuwe regels aangeleerd. De regels die op school gehanteerd worden dienen als basis om een stapje verder te komen. Lees meer..

Leren omgaan met dyslexie

Kinderen bij wie dyslexie is vastgesteld kunnen daar emotioneel veel last van hebben. Ze ervaren dat ze minder goed zijn dan hun klasgenoten ondanks extra hard werken, dat ze vaak het laatst klaar zijn, spellingregels vergeten en.. Lees meer..

Leren lezen en spellen

Lezen en spellen zijn noodzakelijke vaardigheden die..
Lees meer..

Spelling

Spellen is het correct schrijven van woorden en zinnen..

Lees meer..

Rondje dyslexie

Wanneer je dyslexie hebt, wordt je geconfronteerd met het feit dat je..

Lees meer..

Tips van kinderen voor kinderen

Heb jij dyslexie? Dan heb je vast..
Lees meer..

Speel het letterspel en oefen op een leuke manier regelmatig de klanken en letters!

Waarom kiezen voor Woordbalans?

Woordbalans is een praktijk voor remedial teaching gespecialiseerd in lees- en spellingproblematiek. Remedial teaching is bedoeld om kinderen extra ondersteuning te bieden bij bepaalde leerproblemen. Deze hulp wordt op maat gegeven en doelgericht.. Lees meer..

Bel mij terug!